Jyty stöder medborgarinitiativet för en noggrannare definition av småbarnspedagogikens personaldimensionering

Målen
för medborgarinitiativet stöder också bra STTK:s uppställda mål för en
uppdatering av småbarnspedagogiklagens småbarnspedagogikgrupper. Jytys
kärntanke är att säkerheten och den högklassiga servicen för barnen förutsätter
tillräcklig fostrarpersonal – alla verksamhetsdagar, hela dagen och i alla
barngrupper.

> Underteckna medborgarinitiativet för småbarnspedagogikens personaldimensionering:
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/4132


OBS!
Medborgarinitiativet inleddes 3.4.2019. Samlingen av anmälningar
för initiativet upphör sex månader efter datumet för initiativet, dvs i början
av oktober.