Jyty, JHL och FOSU: Kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbud tas i bruk igen

Kommunsektorns huvudavtalsorganisationer JAU (JHL och Jyty) och FOSU utlyser ett tredje veckolångt övertids- och skiftbytesförbud. Övertids- och skiftbytesförbudet som gäller för hela kommunsektorn inleds på måndagen 4.4.2022 kl. 00.01 och är i kraft till söndagen 10.4.2022 kl. 23.59. Med omfattande strejkhot och påtryckningsåtgärder vill organisationerna sätta fart på att få till stånd en avtalslösning vid riksförlikningsmannens förhandlingsbord.

Övertids- och skiftbytesförbudet gäller följande avtalsbranscher:
•    allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA
•    kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA
•    kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS
•    kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA
•    arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn SH-avtalet.

Tjänsteinnehavarna i kommunsektorns avtal hör inte till förbudet. Utanför förbudet avgränsas också arbetsuppgifter, som om de blev ogjorda skulle förorsaka fara för människors liv eller hälsa. Till övertids- och skiftbytesförbudet hör inte heller sådana arbeten som gäller allmän säkerhet eller säkrande av egendom, vilka det inte är möjligt att förflytta till senare tidpunkt.

Övertids- och skiftbytesförbudet som Jyty, JHL och FOSU nu utlyser är kommunsektorns tredje. Det första övertids- och skiftbytesförbudet som gällde hela kommunsektorn var 7-13.3 och det andra 21-27.3.

– Vi strävar efter att ett avtal ska uppstå, men vi har också beredskap att utvidga åtgärderna ytterligare om så inte sker. I kommunsektorn behövs ett löneprogram och rejäla förhöjningar, och denna lösning förändras inte genom fördröjning, påpekar Jytys ordförande Jonna Voima.

– Upprepade övertids- och skiftbytesförbud samt omfattande hela tiden utökade strejkvarsel borde till slut väcka kommunarbetsgivaren och de politiska beslutsfattare som ligger bakom till att man med tomma löften och tacktal nu inte kommer undan ett löneprogram. Nu är det dags för förändring, betonar ordförande i FOSU:s styrelse Olli Luukkainen (OAJ).  

– Våra medlemmar menar allvar och kräver ordentliga löneförhöjningar för hela kommunsektorn. Vi är redo att utvidga och öka påtryckningsåtgärderna ifall förhandlingarna inte börjar gå framåt. Vid behov stänger vi fast hela riket, ryter JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine till.

Flera strejkvarsel har givits – med är ungefär 81 000 kommunlöntagare

Utöver hela kommunsektorns övertids- och skiftbytesförbud har Jyty, JHL och FOSU strejkat och lämnat strejkvarsel i tio städer i fyra vågor. Jytys och JHL:s medlemmar strejkade i Rovaniemi och Jyväskylä 23.3-24.3 och strejkar denna vecka i Tammerfors och Kuopio 29-30.3. Jyty, JHL och FOSU har lämnat strejkvarsel i Uleåborg och Åbo 6-7.4.

För FOSU:s del har arbets- och näringsministeriet (ANM) flyttat de två första strejkvågorna två veckor framåt så att de hålls i Jyväskylä och Rovaniemi 6-7.4 samt i Kuopio och Tammerfors 12-13.4.

Det fjärde strejkvarslet har utlysts som veckolångt för huvudstadsregionen Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla efter påsken 19-25.4. Till strejkerna i huvudstadsregionen hör ungefär 31 000 löntagare. I alla strejkvågor är totalt ungefär 81 000 kommunlöntagare med.

Tilläggsinformation för media:

Offentliga sektorns union JAU

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, 050 591 2341

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Styrelsens ordförande Olli Luukkainen (OAJ), 0500 652 872