Jyty: Församlingarnas personal behövs just i kristider – man borde inte ta till permitteringar

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty vädjar till församlingarna och kyrkans beslutsfattare att man inte skulle ta till permitteringar och sparåtgärder i coronaviruskristider. Församlingarnas personal behövs speciellt när människor har nöd och bekymrar sig för det egna och samhällets överlevande.

Jyty anser att församlingarnas ekonomiska situation är utmanande, men under en kris ger permitteringar och uppsägningar ett fullständigt felaktigt budskap. Den del av personalen, vars arbetsuppgifter minskar som en följd av coronaviruset, kunde man i mån av möjlighet styra med i församlingens övriga uppgifter. Samtidigt bör man förstå att församlingens övriga tjänster inte fungerar om exempelvis personalen för olika stödtjänster permitteras.

Jyty förundrar sig också över regeringens handlingar att församlingarna inte stöds ekonomiskt, även om kyrkans verksamhet är en av hörnstenarna i vårt samhälle. Regeringen borde fundera på hur ekonomin hålls igång också på annat håll i samhället, såsom i församlingarna. Jyty påpekar att det i kyrkobranschen och i församlingarna arbetar en betydande skara, ungefär 20 000 arbetstagare. Det börjar redan bli brått med regeringens ekonomiska stödåtgärder på annat håll än i företagen.

Samtidigt med coronaviruskrisen pågår också kyrkobranschens kollektivavtalsförhandlingar, där det dock inte skett några påtagliga framsteg. Senast förhandlade man på tisdagen 24.3 och nästa gång igen på torsdagen 26.3.

Tilläggsinformation i Jyty:

Ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Arbetsmarknadsjurist Anne Sarvi, tel. 020 789 3713, anne.sarvi@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 80 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlem i STTK.