JHL och Jyty motsätter sig Uleåborgs fräcka utlokaliseringsplaner – måltids- och rengöringstjänsterna strejkar ett dygn

Uleåborg
planerar att utlokalisera måltids- och rengöringstjänsterna, vilket försämrar
arbetsvillkoren och kan leda till uppsägningar. JHL och Jyty motsätter sig de
orättvisa utlokaliseringarna med stridsåtgärder. JHL:s och Jytys medlemmar som
arbetar i Uleåborgs måltids- och rengöringstjänster strejkar torsdagen 24
september.

Uleåborgs
stad planerar hänsynslösa utlokaliseringar, vars enda avsikt är att söka
inbesparingar på utkomsten och arbetsvillkoren för arbetstagare som redan är
lågt avlönade. Affärsöverlåtelsen som staden planerar äventyrar också
arbetsplatserna. Därför tvingas fackförbunden Förbundet för den offentliga
sektorn och välfärdsområdet JHL och Offentliga och privata sektorns
funktionärsförbund Jyty inleda stridsåtgärder i Uleåborg.

Tidpunkten
för strejken är torsdag 24 september klockan 5-24. I strejken deltar de JHL:s
och Jytys medlemmar, som arbetar för affärsverket Oulun Tilapalveluts måltids-
och rengöringstjänster. I strejken deltar drygt 300 personer. Strejken är
begränsad så att den inte äventyrar någons liv, hälsa, säkerhet eller egendom.
Strejken berör inte tjänsteinnehavare.

Uleåborgs
planer är hänsynslöst arbetsvillkorsshoppande och skulle om de förverkligas
sänka lönerna för dem som förtjänar 1800 euro i månaden. Stadens ekonomidirektör
har i media berättat att de största inbesparingarna skulle uppstå från
arbetskraftsutgifterna.

– Uleåborgs
stad planerar att oförskämt ge sig på arbetstagare som bär upp hela staden. Vi
anser att situationen är verkligt skamlös, så vi måste försvara arbetstagarnas
rättigheter med strejk. Det är tråkigt att stridsåtgärderna försvårar
Uleåborgsbornas vardag, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och
Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Utlokalisering
ger inga inbesparingar

JHL och
Jyty kräver att staden tar tillbaka sina utlokaliseringsplaner och att
tjänsterna behålls som stadens egen verksamhet. Man har inte råd att pruta på
tjänsternas kvalitet och tillgänglighet.

– I
anbudsskedet är privata företag säkra på att de kan producera tjänsterna
billigare än kommunerna. Snart efter avtalen har företagen sedan höjt sina
priser, för de vill göra vinst för sina ägare, anmärker JHL:s ordförande Päivi
Niemi-Laine.

– Vi ber
stadens beslutsfattare om noggrant övervägande. Utlokalisering innebär inte
automatiskt inbesparingar. För anskaffningen bör man göra en anbudsbegäran och
arrangera en konkurrensutsättning. Allt detta kräver arbetstid och kostar
euron, påminner Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Tilläggsinformation:

Ordförande Maija
Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tel. 0400
537 756

Ordförande Päivi
Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL, tel.
040 702 4772

Tilläggsinformation
för Jytys medlemmar i Uleåborg:

Regionombudsman
Jarmo Raappana (Uleåborgs filial), tel. 0500 584 496,
jarmo.raappana@jytyliitto.fi

Läs mer i
tidigare cirkulär: