JHL och Jyty kräver rättvisa i Uleåborg!

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och Jytys ordförande Maija Pihlajamäki träffade Uleåborgs stadsdirektör Päivi Laajala på måndagen 21.9. Fackförbundens ordförande kräver att Uleåborg avstår från sina orättvisa utlokaliseringsplaner.

Uleåborg planerar omfattande utlokaliseringar, som berör stadens måltids- och rengöringstjänster samt IKT-tjänsterna. Med affärsöverlåtelser planerar staden att flytta bort ungefär 400 personer från sina lönelistor. I en konsultutredning där stadens sparobjekt finns listade har framhävts också Oulun Infra-affärsverket utöver de redan nämnda.

Fackförbunden JHL och Jyty motsätter sig planerna. Den enda avsikten med utlokaliseringen är att söka tvivelaktiga inbesparingar på personalens utkomst och arbetsvillkor. Det finns inga garantier för att arbetsplatserna skulle bevaras i privat tjänst.

Ett företags uppgift är att ge vinst till sina ägare – Uleåborgs stad är inte ett företag

Företagen utför exakt bara de arbeten som kommun och företag kommer överens om. Om skolmaten inte smakar eller bibliotekets utrymmen är smutsiga måste staden köpa extra arbete. Det är dyrt och leder till tidskrävande förhandlingar.

Enligt kommunbranschens kollektivavtal är en mattjänstarbetstagares och en städares grundlön lite över 1 800 euro. Är Uleåborgs beslutsfattare så hårdhjärtade att de är redo att pruta också på det, förundrar sig JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

I IKT-tjänsterna är fördelarna med en egen tjänsteproduktion flexibilitet i exempelvis undantags- och krissituationer.

Risken med utlokalisering är att Uleåborgs stads möjligheter att inverka på IKT-tjänsterna försvagas. Det finns inga garantier för att man uppnår inbesparingar genom utlokalisering, utan utgifterna stiger bara ytterligare, påminner Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

JHL och Jyty träffade ledningen i Uleåborgs stad

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och Jytys ordförande Maija Pihlajamäki träffade stadsdirektör Päivi Laajala i Uleåborg på måndagen 21.9. Vid mötet krävde fackförbundens ordförande att Uleåborg avstår från sina utlokaliseringsplaner och berättade att kommunens eget arbete blir billigare. Från olika håll i Finland finns flera erfarenheter, på basen av vilka utlokalisering till slut har visat sig bli dyrare än tjänster producerade som eget arbete.

Utveckling av arbetet i samarbete med personalen är ekonomiskt och mänskligt det förståndigaste sättet att framskrida – också i Uleåborg, summerar de båda ordförande.

I det bifogade meddelande finns tilläggsinformation (www.jhl.fi) om saker som bör beaktas i samband med utlokalisering av kommunala tjänster.

Tilläggsinformation:

Ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL, tel. 040 702 4772

Ordförande Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tel. 0400 537 756