JHL och Jyty: Avtal inom kommunsektorn måste nås före slutet av april

En överenskommelse om de
kommunala kollektivavtalen måste nås före slutet av april, kräver
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Förbundet
för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Fackförbunden
betonar att lösningen i avtalsläget inte underlättas av att de
ekonomiska utsikterna i Finland har rasat i takt med att coronapandemin
sprids över världen. Under de kommande veckorna och månaderna finns bara
osäkerhet i sikte.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Förbundet
för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är vid behov
beredda att förhandla långa dagar för att nå ett förhandlingsresultat
inom kommunsektorn.

Jyty och JHL kräver att arbetstidsförlängningen slopas och att
arbetstagarna inom kommunsektorn får minst lika stora löneförhöjningar
som man fått inom andra branscher hittills. Dessutom måste de
exceptionella förhållandena som belastar de kommunala arbetstagarna på
olika sätt beaktas i löneförhöjningarna.

– Om ett förhandlingsresultat inte nås i april är det klart att vi i
höst förhandlar om lägre förhöjningar med anledning av den försämrade
kommunekonomin. Ska de kommunalt anställda än en gång vara de som tar
smällen, frågar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Riksförlikningsmannens förslag om att komma överens om kommunsektorns
kollektivavtal senast den 30.4. är bra. Det blir åtminstone inte
lättare att nå en överenskommelse om förhandlingarna dras ut.

– Det avtalslösa läget i ett så här stort avtalsområde orsakar
osäkerhet inom medlemskåren, när det inte finns några besked om
löneförhöjningar och arbetstidsfrågorna är olösta. Lösningen måste
beakta den kvinnodominerade offentliga sektorns många olika yrkesgrupper
på ett rättvist sätt, betonar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

De kommunala avtalen är som helhet i behov av en reform också med
anledning av den kommande landskapsreformen. Vårdpersonalens
arbetsvillkor är en del av helheten.

– Vårdavtalet behövs, men avgränsningarna och innehållet måste
beredas omsorgsfullt. Det behövs tid och eftertanke i beredningen för
att hela personalen inom vårdsektorn ska kunna behandlas med omdöme och
för att avtalet ska bli en helhet som tjänar alla, säger fackledarna.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Förbundet
för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL bildar tillsammans
Den offentliga sektorns union JAU. JAU är en av de tre stora
huvudavtalsorganisationerna som förhandlar fram arbets- och
tjänstekollektivavtal för branschen tillsammans med KT
Kommunarbetsgivarna.

JAU representerar cirka en tredjedel av de anställda inom
kommunsektorn. Inom vårdsektorn har JAU:s medlemsförbund medlemmar som
är bland annat närvårdare, instrumentvårdare, sjukskötare,
anstaltsvårdare och avdelningssekreterare.

Tilläggsuppgifter

Ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 702 4772

Ordförande Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756