JAU: Den assisterande personalen har en viktig roll vid sidan av skötarna

Den offentliga diskussionen om åldringsvårdens läge har gått het i flera veckor. Speciellt personaldimensioneringen har varit på tapeten. Den övriga personalen har fått mindre uppmärksamhet, även om dess roll som en del av vårdkedjan är betydande, påminner Offentliga sektorns union JAU.

Institutions- och hemvården skulle inte lyckas utan den assisterande personalen. Till deras uppgifter i stödtjänsterna hör bland annat personal- och ekonomitjänsterna, administrations- och sekreterararbetet, städ-, mat- och tvättjänsterna, instrument- och institutionsservice samt informationstjänster och -system, påpekar Offentliga sektorns union JAU, som förhandlar om branschens avtal.

Vårdarbetet i sig självt är indelat i många olika uppgifter. För alla behövs inte närvårdar- eller sjukskötarutbildning. Till exempel utför vårdbiträdena sådant arbete som hör till grundbehoven för de som vårdas, exempelvis tvättande, måltider, omklädning och rörlighet.

– Den kvinnodominerade vårdbranschen med sina assisterande uppgifter behöver uppskattning, som utöver tillräcklig personalmängd också bör visas som bra lön. Det mentalt och fysiskt tunga arbetet i kombination med en låg lön förorsakar en situation där vi till slut inte längre hittar kunniga arbetstagare. Också människor lämpliga för branschen söker sig till andra branscher eftersom bördan blir för stor, betonar Päivi Niemi-Laine, ordförande i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområden JHL som hör till JAU.

För närvarande går en betydande del av läkarnas och skötarnas arbetstid till annat än vårdarbetet. Nu registrerar och rapporterar de, även om det för dessa uppgifter skulle finnas egna specialkunniga, exempelvis avdelningssekreterare.

– Vi kräver assisterande personal vid sidan av vår vårdpersonal. Då kan skötarna koncentrera sig på det egentliga vård- och omsorgsarbetet. Genom vettig arbetsfördelning som motsvarar utbildningen säkrar man att hela vårdkedjan fungerar. Högklassiga åldringstjänster bildas av kunniga yrkespersoners samarbete och tillräckliga personalresurser, påpekar Maija Pihlajamäki, ordförande i Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty som också hör till JAU.

Under de senaste veckorna har vårt samhälle hållit en betydande diskussion om värderingar. Där har vi alla samma åsikt. En människovärdig ålderdom bör garanteras. För att det skulle förverkligas bör man allokera mer resurser till branschen, kräver Offentliga sektorns union JAU.

Tilläggsinformation:

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, tel. 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi