JATTK, JYTK och Statia fusioneras – Arbetslöshetskassan Aaria börjar sin verksamhet 1.1.2021

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa JYTK och Arbetslöshetskassa Statia fusioneras med JATTK-arbetslöshetskassan. Den nya Arbetslöshetskassan Aaria börjar sin verksamhet den 1 januari 2021.

Målet med Arbetslöshetskassan Aaria är att möta 2020-talets utmaningar genom att utveckla tjänsterna och verksamheten. Den nya arbetslöshetskassan kombinerar mångsidig sakkunskap om arbetslöshetsskydd och medlemsorientering som grund för verksamheten. Vi hjälper våra medlemmar med alla frågor som gäller arbetslöshetsskydd genom att stödja oss på och sätta oss in i aktuell information. Efter fusionen finns det cirka 110 000 medlemmar på Arbetslöshetskassan Aaria.

Medlemsavgiften för Arbetslöshetskassan Aaria är 84 euro om året, det vill säga 7 euro i månaden.

Fusionen förutsätter inga åtgärder från våra medlemmar. Det sker inga förändringar i medlemmarnas ackumulerade arbetslöshetsskydd eller rätten att få förmåner på grund av fusionen.

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa betjänar dig till slutet av år 2020.

Om du har frågor om fusionen, kontakta Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassan:

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa

Webbtjänst (eKommunikation): www.jytk.fi
Telefonservice: 020 69 00 69 (måndag kl. 13-15, onsdag och fredag kl. 9-11)
E-post: kassa@jytk.fi

Arbetslöshetskassan Aarias kontaktuppgifter från och med 1 januari 2021:

Arbetslöshetskassan Aaria

Adress:
Arbetslöshetskassan Aaria
Semaforbron 8 B,
00520 Helsingfors

Hemsida: www.aariakassa.fi

eTjänsten: Man kan logga in
på eTjänsten på hemsidan.

E-post: asiakaspalvelu@aariakassa.fi

Telefonservice: 020 7655 900 (från och med 5.1.)
(Telefonservice öppna ti kl. 9–11.30, on 12–14, to 9–11.30)