Fyra kandidater i Jytys ordförandetävling

Till Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförandeval i november har totalt fyra kandidater anmält sig. Förbundets nuvarande ordförande Maija Pihlajamäki, som lett förbundet sen 2010, meddelade redan i juni att hon strävar efter en fortsättningsperiod.

Utöver Maija Pihlajamäki är tre funktionärer på förbundets lönelistor kandidater i det stadgeenliga höstmötet som arrangeras 23-24 november: ledande arbetsmarknadsjurist Jonna Voima, södra Finlands regionombudsman Kimmo Hollmén och västra Finlands regionombudsman Olli Järvelä

Maija Pihlajamäki (56), som verkat som Jytys ordförande, är från Helsingfors och till utbildningen magister i administrativa vetenskaper, utexaminerad från Vasa universitet. Dessutom får hon i december färdigt EMBA-examen i organisationsledarskap vid Tammerfors universitet. Pihlajamäki föddes i Lehtimäki i Södra Österbotten.

Kimmo Hollmén (41), som verkar som regionombudsman i södra Finlands regionbyrå i Åbo, har stått på Jytys lönelistor sedan 2012. Han har studerat vid Åbo universitet och är till utbildningen student i statsvetenskap samt lantbruksföretagare. Hollmén är född i S:t Karins, där han också bor.

Olli Järvelä (47) bor i Tammerfors och har verkat som regionombudsman i Tammerfors regionbyrå sedan 2005. Han är utexaminerad pedagogie kandidat från Åbo universitet och håller på att avsluta sin examen till pedagogie magister vid Tammerfors universitet.

Ledande arbetsmarknadsjurist Jonna Voima (44) vid Jytys intressebevakningsavdelning är utexaminerad juris kandidat från Helsingfors universitet och vicehäradshövding. Som Jytys arbetsmarknadsjurist började Voima 2006. Hon bor i Borgå, men är född i Helsingfors.

Val av Jytys ordförande görs av Jytys nya 37-hövdade förbundsfullmäktige, som i förbundsfullmäktigevalet valts i ett elektroniskt val som avslutats 8 oktober. Den konstituerar sig första gången första dagen av mötet 23.11. Sammansättningen av förbundsfullmäktiges olika grupper, till grupper obundna och eventuella nya grupper blir då klart. Av fullmäktige har ungefär en tredjedel suttit i föregående fullmäktige, så största delen är alltså nya.

Jytys förbundsfullmäktigeval, som förrättades 25.9-8.10 i Jytys fyra områden, var precis som tidigare val opolitiska. Ordförandevalet förrättas bibehållande valhemligheten.

Tilläggsinformation:

Maija Pihlajamäki, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi, tel. 0400 537 756

Jonna Voima, jonna.voima@jytyliitto.fi, tel. 050 591 2341

Olli Järvelä, olli.jarvela@jytyliitto.fi, tel. 040 655 0850

Kimmo Hollmén, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi, tel. 040 556 1809

* Jyty representerar ungefär 50 000
tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och
privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens
äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.