Fackförbundet Jytys medlemmar genomför ett uttåg på Björneborg stads tekniska verksamhetsområde måndagen 18 november

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty ordnar ett uttåg tillsammans med Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL på Björneborg stads tekniska verksamhetsområde. Uttåget inleds måndagen 18.11.2019 kl. 8.00 och pågår hela dagen.

Uttåget berör alla Jyty-medlemmar som arbetar på Björneborg stads tekniska verksamhetsområde. Uttåget är begränsat så att det inte är en fara för någons liv, hälsa, säkerhet eller egendom. Utanför stridsåtgärden ställs tjänsteinnehavare, sysselsatta samt kontorsarbetare.

Fackförbundet Jyty protesterar tillsammans med JHL mot Björneborg stads utlokalisering av byggproduktionen. Utlokaliseringen skulle innebära att stadens egen personal inte längre skulle utföra byggarbete i stadens investeringsobjekt, som är exempelvis gator, grönområden och husbyggarbeten av investeringstyp. Objekten skulle i framtiden förverkligas av utomstående företag.

Jyty besluter om fortsatta åtgärder senare.

Tilläggsinformation för media:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki,
tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för Jyty-medlemmar:

Olli Järvelä, regionombudsman
Västra Finlands område / Tammerfors filial
tel. 040 588 7987, olli.jarvela@jytyliitto.fi

Päivi Alho, Jytys huvudförtroendeman i Björneborg
tel. 044 701 4874, paivi.alho@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK.