Fackförbundet Jyty godkände kommunsektorns medlingsbud

Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige godkände kommunsektorns medlingsbud som förlikningsnämnden gett på tisdagskvällen 10.5. Budet godkändes utöver Jyty också av JHL och FOSU samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. Alla förhandlingsparter godkände dock inte lösningsförslaget, så medlingsbudet trädde inte i kraft och förhandlingssituationen är öppen.

– Jyty skulle ha godkänt medlingsbudet. Avtalsverksamheten är kompromisser och slutresultatet svider i allmänhet en aning för alla parter. Perfekt var budet inte, men ett sådant vi kunde ha levt med, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

I förlikningsnämndens treåriga medlingsbud skulle lönerna för lågavlönade arbetstagare ha stigit mer än för andra. Enligt medlingsbudet skulle varje arbetstagare som omfattas av avtalet detta år fått en allmänförhöjning på två procent, men minst 46 euro, från och med 1.6.2022. Dessutom innehöll förslaget en justeringspott på 0,53 procent från och med 1.10.2022. Både åren 2023 och 2024 skulle avtalsförhöjningarna ha varit minst 1,9 %.

Utöver avtalsförhöjningarna skulle det till medlingsbudet ha hört ett femårigt lönestrukturprogram ovanpå löneförhöjningar enligt den allmänna linjen för åren 2023-27. Den förhöjande effekten på lönestrukturprogrammets lönenivå i medeltal är 5,1 procent under fem år. Genom lönestrukturprogrammet hade man kunnat korrigera löneoegentligheterna i kommunsektorns avtal.

– Fackförbundet Jytys mål har varit löneförhöjningar och ett löneprogram som beaktar alla kommunsektorns yrkesmänniskor, speciellt de lågavlönade branscherna. I förlikningsnämndens förslag skulle dessa centrala kriterier ha uppfyllts, konstaterar Jytys ordförande.

I kommunsektorn förhandlar Fackförbundet Jyty om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), social- och hälsovårdens avtal (SH-avtalet) och den tekniska personalens avtal (TS).

I avtalsförhandlingarna representeras personalen av tre huvudavtalsorganisationer inom kommunsektorn, Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE. Offentliga unionen JAU består av Fackförbundet Jyty och JHL tillsammans. Motparten arbetsgivaren representeras vid förhandlingarna av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Ifall det inte uppstår enighet om nya arbetsvillkor och rejäla löneförhöjningar har Jyty förberett sig på att vid behov utvidga och öka påtryckningsåtgärderna.

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsobranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.