Coronavirusets konsekvenser för sysselsättningsläget

Coronavirussituationen syns i
företagens meddelanden om samarbetsförhandlingar som kommit till arbets-
och näringsbyråerna och i antalet permitterade eller personer som av
andra orsaker anmält sig som arbetslösa arbetssökande. På denna sida
följs utvecklingen av siffrorna dagligen. 

Målgruppen för uppföljning av permitteringar har utvidgats den 2 april 2020.

 • I siffrorna beaktas nu också de nya permitteringar
  på heltid där personen redan innan permitteringen började har varit kund
  hos arbets- och näringsförvaltningen, dvs. till exempel anmält sig som
  arbetssökande efter att samarbetsförhandlingar inletts.
 • Inledda permitteringar kan dock registreras för samma person på flera olika dagar.
 • Siffran anger inte det totala antalet permitterade
  på uppföljningsdagen, eftersom i den inte ingår permitteringar som
  börjat redan tidigare och som fortfarande pågår.
 • I antalet permitterade har inte beaktats anställda
  som är permitterade på deltid och som inte heller betraktas som
  arbetslösa arbetssökande.

Motsvarande ändring gäller också uppföljningen av
personer som blivit arbetslösa under coronakrisen, vilket innebär att i
uppföljningen beaktas från och med den 2 april 2020 också de
arbetslöshetsperioder där jobbsökningen har inletts redan före
arbetslösheten.

En bedömning av hur coronavirussituationen
påverkar permitteringar och arbetslöshetsperioder som inletts har
utarbetats enligt en statistisk prognosmodell som beskriver en
normalsituation
.*

Antalet inledda permitterings- och arbetslöshetsperioder per dag vid arbets- och näringsbyråerna fr.o.m. 16.3.2020

nya permitterade ca.  141 000

nya arbetslösa ca. 20 000

 

Samarbetsförhandlingar som inletts på grund av coronavirussituationen

  Arbetsgivare i samarbetsförfarandet Andel av alla, %
Södra Österbotten 162 8 716 2,1
Södra Savolax 114 7 668 1,8
Tavastland 222 10 772 2,6
Sydöstra Finland 147 15 056 3,6
Kajanaland 39 2 397 0,6
Mellestra Finland 204 13 966 3,3
Lappland 115 5 872 1,4
Birkaland 440 29 542 7,0
Österbotten 245 24 944 5,9
Norra Karelen 97 11 613 2,8
Norra Österbotten 266 23 038 5,5
Norra Savolax 197 10 537 2,5
Satakunta 298 9 329 2,2
Nyland 1 750 224 463 53,4
Egentliga Finland 476 22 568 5,4
Totalt 4 772 420 481 100

Uppdaterad information, senaste uppdateringen 17.4 kl. 13:00

Eftersom arbets - och näringsbyråerna inte systematiskt får information om att samarbetsförhandlingarna avslutats eller om förhandlingsresultaten, ingår eventuellt också redan avslutade samarbetsförhandlingar i tabellens kapitel.

Information om siffrorna

De
uppgifter om samarbetsförhandlingarna som arbets- och näringsbyrån
registrerat är preliminära. Eventuella permitteringar kan inledas
stegvis och förutsätter att en person som permitterats anmäler sig som
arbetssökande. I siffrorna ingår inte meddelanden om
samarbetsförhandlingar som gäller eventuella planer på uppsägningar.

 •  Siffrorna
  visar meddelanden om samarbetsförhandlingar som inletts eller som ska
  inledas runt om i landet av arbetsgivare som har minst 20 anställda.
  Arbetsgivare som har färre än 20 anställda behöver enligt lagen om
  samarbete inte underrätta arbets- och näringsbyrån om permitteringar som
  övervägs.

 • De
  regionala siffrorna berättar inte om de arbetsplatser som finns i
  regionen, utan om hur många meddelanden som gjorts till arbets- och
  näringsbyrån i respektive region. I synnerhet större företag meddelar om
  situationen enligt huvudkontorets läge.