Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper unga arbetstagare om det uppstår problem

FFC:s, Akavas och
STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnar i dag. I år är det juris
studerande Liisa Lehtonen som betjänar dem som tar kontakt med rådgivningen.

Lehtonen hoppas
att sommarjobbarna modigt ska ta kontakt genast om de funderar över något som
gäller sommarjobbet. Man kan förebygga problem genom att sätta sig in i
arbetstagarens rättigheter och skyldigheter ordentligt redan på förhand.

– Till Sommarjobbarinfo
kan man ringa redan innan man skriver under arbetsavtalet, om man är fundersam
över något i avtalet, påpekar Lehtonen och betonar att det är viktigt att göra
upp ett skriftligt arbetsavtal.

– Det är bra att
gå igenom det skriftliga arbetsavtalet i lugn och ro innan man undertecknar
det.

Många som tog
kontakt med rådgivningen i fjol hade frågor om sommarjobbarnas rätt att få sina
anställningsvillkor i skriftlig form. Enligt lagen har arbetstagaren rätt att
få en skriftlig utredning om de centrala anställningsvillkoren, om
anställningen varar mer än en månad.

Rådgivningen
om anställningsvillkoren för unga behövs fortfarande

Det är redan
femtonde gången som avgiftsfria Sommarjobbarinfo betjänar unga sommarjobbare.
Tjänsten har hjälpt tusentals unga samt deras föräldrar och arbetsgivare att få
svar på sina frågor. Alla frågor behandlas konfidentiellt, så man behöver inte
vara rädd att be om hjälp.

Även om
arbetslivet har förändrats med åren, så handlar frågorna ganska långt om samma
ämnen som tidigare. Varje år verkar det komma många frågor om framför allt
lönen och arbetstiden. Många tar också kontakt med frågor om prövotiden.

Sommarjobbarinfo
betjänar till slutet av augusti

Sommarjobbarinfo
öppnar idag, torsdagen den 2 maj, och är öppen till fredagen den 30 augusti.
Sommarjobbarrådgivaren svarar på numret 0800 179 279, vardagar klockan
9–15. Man kan också ta kontakt via det elektroniska formuläret på
Sommarjobbarinfos webbplats. Rådgivning ges på svenska, finska och engelska.
Man kan vara anonym när man tar kontakt med tjänsten.

Hjälp finns också
att få på Sommarjobbarinfos webbplats www.kesaduunari.fi/svenska
Innan man tar kontakt kan man bekanta sig med svaren på de vanligaste frågorna.
Det lönar sig också att bekanta sig med sommarjobbarens checklista.

Sommarjobbarinfo
finns också på
Facebook: https://www.facebook.com/kesaduunari/
Twitter: https://twitter.com/Kesaduunari
Instagram: https://www.instagram.com/kesaduunari/

Läs mer: www.kesaduunari.fi/svenska