Antalet coronasmittade är fortfarande högt i hela landet – jultiden ökade inte nämnvärt antalet smittor

Utifrån den inkomna
informationen ökade jultiden och årsskiftet inte nämnvärt antalet
coronavirusfall. Det finns dock många nya sjukdomsfall i hela landet.
Människor söker sig till testning betydligt mer sällan än i höstas.

I
flera europeiska länder och närområden är incidensen för fall av
covid-19 och antalet insjuknade väldigt högt. Nya virusvarianter kan
påverka epidemiläget. Det är därför som man nu följer upp epidemiläget
särskilt noggrant. Risken för att epidemiläget plötsligt försämras i
hela landet är fortfarande stor.

Man försöker bekämpa spridningen
av de muterade virusvarianterna genom effektivare provtagning vid
gränserna och regionala begränsningar och rekommendationer. Det är allt
viktigare att snabbt upptäcka alla smittfall, spåra dem och bryta
smittkedjorna för att de smittsammare varianterna av coronavirus inte
sprids. Hittills har nya i Storbritannien och Sydafrika påträffade
virusvarianter upptäckts i Finland i 86 analyserade prover.

De
flesta smittfallen spåras fortfarande till hemlandet, men andelen
smittor från utlandet har ökat under de senaste veckorna. I 11 procent
av fallen under vecka 2 var det fråga om smitta från utlandet. Dessa
fall ledde till fortsatt smittspridning som utgjorde 2 procent av alla
coronafall.

Epidemiläget på ungefär samma nivå i nästan fyra veckor

Under
vecka 2 registrerades 1 689 nya fall i registret över smittsamma
sjukdomar, vilket är 136 färre än veckan innan. Incidensen av nya fall
var 31 per 100 000 invånare, det vill säga den låg på samma nivå som
föregående vecka.

Under de senaste två veckorna (4.1 – 17.1)
uppgick antalet nya fall till 3 514, vilket är 112 fler än under de två
föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 63 per 100 000 invånare
och under den föregående tvåveckorsperioden 61 fall per 100 000
invånare.

En tredjedel av de nya coronasmittade personerna befann
sig i karantän när smittan konstaterades. Under vecka 2 konstaterades
något under hälften av de nya smittfallen inom Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt (HUS). 

I hela landet lyckades man reda ut
smittkällan för nya fall i ungefär 60 procent av fallen. Fortfarande
konstateras coronasmitta mest i de yngre åldersklasserna och hos vuxna i
arbetsför ålder.

Reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 0,75–0,95 (sannolikhetsintervallet 90 procent).

Antalet testningar har rasat – vaccineringen pågår i hela landet

Redan
i slutet av förra året började man se tecken på att människor inte
söker sig till testning lika flitigt som tidigare. Under vecka 2 gjorde
man under 65 000 testningar i hela landet, medan antalet testningar ännu
i november-december under veckorna 48-49 var över 130 000 per vecka. 

Vaccineringen
har inletts inom alla specialupptagningsområden. Institutet för hälsa
och välfärd rapporterar dagligen på sin webbplats om vaccineringen. Det
finns fortfarande brister i patientdatasystemens dataöverföring på många
ställen, vilket innebär att det faktiska antalet personer som fått en
vaccination är större än vad som uppgetts.

Antalet patienter som behöver sjukhusvård har inte ändrats nämnvärt

Behovet
av sjukhusvård har minskat något jämfört med föregående vecka: den 20
januari behövde sammanlagt 145 patienter sjukhusvård. Av dessa vårdades
sammanlagt 56 patienter på avdelningar inom primärvården, sammanlagt 63
patienter på sjukvårdsdistriktens sjukhus (specialiserad sjukvård) och
27 patienter inom intensivvården. Medelåldern för patienter som behöver
intensivvård har ökat något: den största åldersklassen inom
intensivvården är nu 60 – 69-åringar.

Den 20 januari 2021 hade rapporterats sammanlagt 632 dödsfall till följd av covid-19.

Den
uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare
rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats: