Alla EU:s coronaintyg kan nu fås via Mina Kanta-sidorna

EU:s testintyg och intyget om tillfrisknande kan fås från Mina Kanta-sidorna från och med den 14 juli. EU:s coronavaccinationsintyg har funnits på Mina Kanta-sidorna sedan den 22 juni.

Spara eller skriv ut coronaintyget till dig själv från Mina Kanta-sidorna

Genom att följa dessa anvisningar får du intyget från Mina Kanta-sidorna:

  1. Logga in på kanta.fi med ditt identifieringsverktyg, såsom med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Det finns också en direkt länk till intygsdelen på Mina Kanta-sidornas ingångssida.
  3. Öppna coronaintyget genom att trycka på pdf-länken. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik.
  4. Spara pdf-filen i din egen telefon eller på någon annan apparat. Du kan också skriva ut intyget på papper.

EU:s coronaintyg kan användas vid gränsövergångssituationer inom EU. Målet är att göra det enklare att röra sig tryggt och fritt i EU. Varje EU-land kan själv besluta om eventuella andra användningsändamål för intyget.

I EU:s coronaintyg som man får från Finland finns uppgifterna på finska, svenska och engelska. I intyget finns en QR-kod som gör det möjligt att kontrollera intygets innehåll och äkthet. Alla EU-intyg är avgiftsfria.

Intyg i pappersform fås också vid behov från hälso- och sjukvården

Innan resan ska resenären ladda ner intyget till sig själv från Mina Kanta-sidorna. För att undvika att hälso- och sjukvården belastas rekommenderas det att medborgarna i första hand ska använda Mina Kanta-sidorna. Kundservicen hos Kanta-tjänsterna ger allmän rådgivning om coronaintygen och hjälper vid tekniska problem, men kan inte rätta till uppgifter i intyget.

Om en person inte får fram intyget på Mina Kanta-sidorna, ska hen kontakta hälso- och sjukvården och begära ett utskrivet intyg. Personer som inte har möjlighet att använda Kanta-tjänsten eller bemyndiga en annan person att använda den, kan få en pappersversion av EU:s coronaintyg från verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården.

Från vissa verksamhetsställen inom hälso- och sjukvården kan man få EU:s coronaintyg i pappersform redan från och med den 15 juli. Målet är att EU:s coronaintyg i pappersform ska fås från hela den offentliga hälso- och sjukvården senast i mitten av augusti. Om man vid ett verksamhetsställe inom hälso- och sjukvården ännu inte kan få EU:s coronaintyg i pappersform, får personen ett annat intyg som innehåller motsvarande uppgifter.

De EU-medborgare som antingen har vaccinerats mot covid-19 eller som har testats i Finland men inte har en finsk personbeteckning, kan i slutet av augusti få ett intyg från hälso- och sjukvården som uppfyller EU-kraven. Fram till dess kan det utfärdas ett annat intyg från hälso- och sjukvårdensom innehåller motsvarande uppgifter.

Resenären ska utreda mållandets krav

Resenären ska före resan utreda vilket EU-coronaintyg som behövs för gränsövergången till mållandet. För gränsövergång kan det räcka med EU:s coronavaccinationsintyg. Före resan ska man noggrant kontrollera läget i mållandet och före returresan läget i Finland samt anvisningarna om covid-19. Reseanvisningarna och resebegränsningarna för EU-länderna finns samlade på webbplatsen Re-open EU (reopen.europa.eu).

Coronatester som görs på grund av resor från Finland till utlandet genomförs inom den privata hälso- och sjukvården. Dessa coronatester är avgiftsbelagda. Också för coronatester som gjorts privat får man ett EU-testintyg via Mina Kanta-sidorna. De tester som görs när man återvänder till Finland är avgiftsfria inom den offentliga hälso- och sjukvården. Det lönar sig att boka tid till testet på förhand, till exempel via FINENTRY-tjänsten.

Det är skäl att i allmänhet iaktta särskild försiktighet då man reser. Coronavirussituationen kan snabbt förändras i olika länder och regioner.

Vaccinationer som getts utomlands och tester som gjorts utomlands

EU:s coronaintyg fås i det land där vaccinationen har getts. EU-länderna ska utfärda intyg också i efterhand. I Finland kan man få ett coronavaccinationsintyg endast för vaccinpreparat som har getts i Finland och som används i Finland.

De negativa testresultaten är i kraft en kort tid, och därför lönar det sig inte att begära testresultat från utlandet, utan istället vid behov söka sig till ett nytt test i Finland. Om man har varit sjuk i covid-19 utomlands, ska intyget om tillfrisknande begäras i det land där det positiva testresultatet har gjorts.

Ytterligare information

Medborgarnas frågor om coronaintygen på Mina Kanta-sidorna

Mer information om coronaintyget och inloggningen till Mina Kanta-sidorna (kanta.fi)
Coronaintyg, frågor och svar (thl.fi)
Mer information om anvisningarna och begränsningarna i fråga om resor i EU-länderna: Re-open EU (europa.eu)
Utrikesministeriets resemeddelanden (um.fi)
FINENTRY (finentry.fi)
Omfattningen av de uppgifter som krävs för coronavaccinationsintyg i Mina Kanta-tjänsten (på finska, Institutet för hälsa och välfärds webbplats)