Työttömyysetuuden suojaosaa korotetaan ja liikkuvuusavustuksen ehtoja muutetaan väliaikaisesti

Työttömyysetuuden sovittelun suojaosaa korotetaan väliaikaisesti. Kokoaikatyöhön maksettavan liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytystä lyhennetään väliaikaisesti.

Väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin koronavirusepidemian vuoksi annettua lakia muutetaan.

Tarkoituksena on parantaa työttömien taloudellista turvaa osa-aikatyössä tai lyhytkestoisessa työssä tilanteessa, jossa kokoaikatyötä ei välttämättä ole vielä tarjolla.

Tarkoituksena on myös tukea työllistymistä kokoaikatyöhön ja maatalouden kannalta kriittisiin kausitöihin.

Korotus työttömyysturvan suojaosaan

Työttömyysetuuden sovittelun suojaosaa korotetaan väliaikaisesti.

Muutoksella tuetaan taloudellisesti työllistymistä osa-aikatyöhön ja lyhytkestoiseen työhön maa- ja puutarhatilojen kausityössä sekä muussa työssä. Suojaosan korottaminen koskee myös yritystoiminnan ansion sovittelua ja jo nyt työttömyysetuuden sovittelun piirissä olevia työttömyysturvan saajia.

Työttömyysturvan suojaosa on rahasumma, jonka työtön voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuden suuruuteen.

Työttömyysetuuden suojaosaa korotetaan väliaikaisesti nykyisestä 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa (279 eurosta 465 euroon neljän kalenteriviikon aikana).

Liikkuvuusavustuksen matka-aikaa koskeva edellytys lyhenee

Liikkuvuusavustusta voidaan väliaikaisesti maksaa kokoaikatyöhön, jos henkilön päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työsuhteen alkaessa ylittää kaksi tuntia nykyisen kolmen tunnin sijaan. Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos henkilö muuttaa vastaavalta etäisyydeltä työn takia.

Muutoksella tuetaan alueellista liikkuvuutta kokoaikatyöhön työllistyttäessä. Muutos koskee paitsi maa- ja puutarhatiloilla tehtävää kausityötä, myös muuta kokoaikatyötä.

Lakimuutokset ovat voimassa 12.6. – 31.10.2020. Työttömyysturvan suojaosan korotusta sovelletaan maksettaessa työttömyysetuutta hakujaksolta, joka alkaa 1.6.2020 tai sen jälkeen.