Koulutus on suunnattu yhdistysten viestinnästä vastaaville ja viestinnän tekemiseen osallistuville.Koulutuksen jälkeen tiedät yhdistyksen jäsenviestinnän perusperiaatteet. Ymmärrät, miten viestintävastuut jakautuvat ja mistä viestinnän tavoitteet ja aiheet kumpuavat. Tunnistat eri viestintäkanavien merkityksen ja ymmärrät, mitkä seikat vaikuttavat viestien huomioarvoon. Saat keinoja viestinnän suunnitteluun.

Koulutuksessa pohdimme, mikä on tiedottajan rooli ja tehtävät ja millainen on muiden hallituslaisten viestintävastuu. Linkitämme yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelman viestinnän tavoitteisiin ja viestintäsuunnitelmaan. Saat mallin yhdistyksen vuosikellon mukaisen viestintäsuunnitelman tekemiseen sekä tapahtuma- tai asiakohtaiseen viestintään. Hahmotat viestintäkanavien tarkoituksen eli millaisia tavoitteita kunkin kanavan käytössä on ja millaiseen viestintään ne soveltuvat. Opit perusasiat siitä, miten lisätä viestien huomioarvoa. Lisäksi saat mallikaavan sekä tiedottavien että markkinoivien tekstien tekoon.

Koulutus koostuu kouluttajan opetuksesta sekä näkemysten keräämisestä ja vaihdosta osallistujien kesken.