Yhdistysten hallitusten uudet jäsenet. Koulutuksessa saat valmiuksia suunnitella yhdistyksen toimintaa jäsenten tarpeet huomioiden ja toimintaa jatkuvasti kehittäen. Koulutuksessa käsittelemme toiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua sekä toiminnan seurantaa ja arviointia. Ohjelmassa tutustumme erilaisiin työkaluihin ja menetelmiin sujuvan ja tehokkaan hallitustyöskentelyn tukena. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.