Työlainsäädännön verkkokurssi

18.9.2024 - 16.10.2024

Koulutus

Luottamusmieskoulutus, Työsuojelukoulutus

Valtakunnallinen

Optima-verkkoympäristö

4.9.2024

Ohjelma

Verkkokurssilla käydään läpi työsopimuslakia.

Kurssi suoritetaan neljän viikon aikana Optima-verkkoympäristössä.  Joka viikko avautuu uusi tehtäväkokonaisuus, joka suoritetaan viikon aikana. Kurssin ohjaaja tarkastaa tehtävät ja antaa palautetta. Osa tehtävistä on monivalintatehtäviä, jotka Optima tarkastaa heti. Poikkeavista järjestelyistä voidaan sopia erikseen.

Kurssille osallistuminen vaatii tavanomaisia ATK-taitoja, verkkoympäristö on kohtuullisen helppokäyttöinen.

Ohjaaja tarkastaa tehtävät ja antaa palautetta. Osa tehtävistä on monivalintatehtäviä, jotka Optima tarkastaa heti.

Kurssilla ei ole osanottajille yhteistä osuutta / verkkotapaamista, eli kurssin voi suorittaa itselleen sopivina ajankohtina.

Osallistumisoikeus

Koulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan pääluottamusmies, luottamusmies sekä heidän varaedustajansa. Osallistumisoikeus palkalliseen koulutukseen  saattaa hieman poiketa yksityisellä, AVAINTES  ja kirkon alalla.

Verkkokurssi on avoin myös kaikkien alojen työsuojeluhenkilöstölle sekä on palkallista kunta- ja hyvinvointialueiden työsuojeluhenkilöstölle.

Kurssiin voidaan käyttää vastaava tuntimäärä kun ns. lähiopetuksena tapahtuvalla vastaavalla kurssilla (16 tuntia). Niinikään on sovittu, että koulutuksen toteuttamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin digitaalisissa oppimisympäristöissä toteutettavassa henkilöstökoulutuksessa * ks.alla. Työntekijä ja työnantaja sopivat paikallisesti vapautuksen ajankohdasta (Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta, KT:n yleiskirje 25/2022).

Suosittelemme, että kurssin suorittamiseen saa kaksi päivää palkallista vapaata. Myös kaksi kiinteää päivää voidaan sopia, jolloin koko kurssi suoritetaan kyseisenä aikana esim. työpaikalla tai kotona. Pyydämme ilmoittamaan erikseen tällaisesta järjestelystä, niin voimme sopia käytännön asioista erikseen kurssilla.

* Paikallisesti työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, millä tavalla ja kuinka paljon hän voi saada vapautusta työtehtävistä osallistuessaan digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtumaan koulutukseen.

Kustannukset

Kurssi ei aiheuta kustannuksia.

Lisätietoja

Webinaarin  ilmoittautumisista lisätietoja antaa koulutussihteeri Pia  Kiviniemi, puhelin 020 789 3727 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ohjelmasta lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström, puhelin 020 789 3726 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

 

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärin kautta (linkki alhaalla).