Valtakunnallisella muutosvalmennuksella tuetaan sekä kuntien että valtion TE2024 -uudistuksen kohteena olevaa henkilöstöä, esihenkilöitä sekä tulevia työllisyysalueita.
Valmennus keskittyy muutosilmiöiden tunnistamiseen ja muutoskyvykkyyteen. Tule päivittämään muutosjohtamisen osaaminen sille tasolle, jota 2020-luvun jatkuva muutos
edellyttää.
Esihenkilöt ovat tärkeässä – ja vaativassa – kaksoisroolissa organisaatioiden uudistamisessa
ja siinä, että projekteilla ja kehittämisellä tavoitellut hyödyt oikeasti toteutuvat. He ovat
tyypillisesti sekä muutosten kohteena että niiden johtajana omassa organisaatiossaan ja
tiimissään. Tämän valmennuksen tavoitteena on tuoda esihenkilöille tukea vaativaan rooliin
sekä muutoksen kohteena että johtajana.