Jytyn jäsenten toiveesta järjestetään työikaa käsittelevä webinaari, jossa käydään läpi mm. liukuvaa työaikaa, työnantajan edellyttämää joustamista liukumien puitteissa sekä lisä- ja ylityön teettämistä.