Kiusaamisen vastaiseen työhön keskittyvällä luennolla mietitään, miten kiusaamista voitaisiin ehkäistä.