Kirkon alan neuvottelupäivillä perehdytään kirkon edunvalvonnan ajankohtaisiin asioihin ja omiin sopimuksiin. Päivä kokoaa yhteen kirkon sopimusalan jäseniä. Neuvottelupäivä antaa tietoa ja tukea kirkonalan henkilöstön edustajalle hänen tehtävissään.​​ Päivien aikana osallistujat tutustuvat muiden kirkonalan yhdistyksissä toimiviin henkilöstönedustajiin sekä vaihtavat kokemuksia toimivista käytännöistä.