Webinaarissa käsitellään järjestelyeriä koskevia sopimuksia ja niiden soveltamista.