Turvallisuus, strateginen kilpailukyky, ilmastonmuutos, digitalisaatio, kansalaisten hyvinvointi ja demokratiakehitys. Nämä ja monet muut teemat määrittävät Euroopan unionin seuraavaa viittä vuotta. Miten EU pärjää globaaleissa ja sisäisissä muutospaineissa? Tule kurkistamaan kristallispalloon ja pohtimaan kanssamme Euroopan unionin kehitystä talouden ja työelämän näkökulmasta.