Valtakunnalliset webinaarit orientaationa alueellisiin TE24 hankkeen yhteistyöfoorumeihin. Muutosjoustavuuteen, resilienssiin, erilaisiin organisaatiokulttuureihin, verkostoitumiseen ja aitoon yhdessä tekemiseen. Erilaisten organisaatiokulttuurien kohtaamisen merkitys. Miten voimme hyödyntää erilaisuuden voimavaroja parhaiten. Käännetään katse omasta tutustu ja turvallisesta kulttuurista ja annetaan tilaa uudenlaiselle yhteistyölle. Tämä toimii kasvualustana innostavalle, oppivalle ja aikaansaavalle kulttuurille.