Medlemsregister

Medlemsregistret innehåller information om till exempel medlemskapets startdatum, ändringar av medlemsuppgifter och ärenden som uträttats i e-tjänsten.

Kontaktuppgifter till medlemsregistret

020 789 3720 (mån–tor 9–11, ons stängt, tor–fre 9–11), stängd 23.1.
jasenrekisteri@jytyliitto.fi

– att bli medlem, ändringar i medlemsuppgifter, ärenden som uträttas i e-tjänsten, medlemsförmåner, fullmakt för arbetsgivaren att ta ut medlemsavgiften
– sekretessbelagd information skyddas: Krypterade post till medlemsregistret