Medlemsavgiftsärenden

Avdelningen för medlemsavgifter tjänar dig i olika frågor som rör medlemsavgifter och förändringar i dem.

Kontaktuppgifter till avdelningen för medlemsavgifter

020 789 3730 (mån–tor 9–11, ons stängt, tor–fre 9–11), stängd 23.1.
jasenmaksut@jytyliitto.fi

– förändringar, t.ex. medlemsavgift under ledighet utan lön
– sekretessbelagd information skyddas: Krypterad post till avdelningen för medlemsavgifter