Jyty: Corona får inte vara käpphästen för att kringgå samarbetstidsgränserna

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty dömer några kommuners planer på snabb- och panikpermitteringar. "Tyvärr har man strävat till att kringgå tidsgränserna i samarbetslagen genom att använda beredskapslagen och undantagsförhållandena som landets regering utlyst samt koronaepidemin som ursäkt", påpekar Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa.

Enligt henne är det fullständigt oacceptabelt att man i exempelvis Uleåborg håller på att vidta dylika åtgärder genom att använda epidemin som käpphäst.

"Där tolkas tydligen samarbetslagen så att det är möjligt att permittera av ekonomiska och produktionsmässiga skäl utan samarbetsförfarande, om exempelvis funktionerna i kommunens verksamhetsenhet är hotade eller om det som hinder för samarbetsförfarandet finns mycket vägande skäl, som man inte kunnat känna till på förhand. Svar på vilka dessa vägande skäl eventuellt skulle vara har inte erhållits", betonar Lounasmaa.

Hon kräver nu fattning hos de som planerar permitteringar att följa tidsgränserna som finns nedskrivna i samarbetslagen för samarbetsförhandlingar. Lounasmaa hänvisar också till regeringens rekommendation att undvika permittering av personal.

Enligt Lounasmaa är det helt klart att Jyty kommer att väcka talan i oklara permitteringsfall för permitteringarna – ensam eller tillsammans med andra förbund.

"Jag vill också påminna om att just Uleåborg senaste höst genom tingsrättens beslut dömdes att betala ersättningar på flera hundratusen euro för att ha brutit mot samarbetsplikterna. Har man lärt sig något av det? Tydligen inte."

Landets regering beslöt i samband med coronapandemin för företagens del om en förkortning av anmälningstiderna för permittering och samarbetsförhandlingarna för tidsbunden permittering. För samarbetslagen gällande kommuner kom inga dylika förändringar och sådana är inte på kommande heller enligt Lounasmaa. Det bör påpekas att kyrkosektorn tillämpar sitt eget samarbetsavtal, som också förblev oförändrat. Eventuella samarbetsförhandlingar bör hållas normalt i enlighet med samarbetsavtalet.

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK. 

Tilläggsinformation: intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tel. 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi