Oulun kaupungin painostustoimet laittomia

Julkisten ja hyvinvointialan liitto JHL ry:n ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n toimistoille on kantautunut hyvin valitettavaa viestiä koskien työnantajan tekemiä laittomia painostustoimenpiteitä ja uhkaavaa käyttäytymistä liittojemme työntekijöitä kohtaan. Yksittäisiä jäseniämme on uhkailtu jopa työsuhteen irtisanomisella, jos he osallistuvat liittojen toimeenpanemaan työtaisteluun.

Lähtökohta asiassa on täysin yksiselitteinen. Jokaisella työntekijällä on viimekädessä perustuslaista juontuviin kansalaisvapauksiinsa liittyvä laillinen oikeus osallistua työpaikalla ammattiliittonsa toimeenpanemaan työtaisteluun. Työtaisteluun osallistumisesta ei saa aiheutua yksittäiselle työntekijöille eikä heidän työsuhteisiinsa mitään negatiivisia seurauksia.

Työnantajan edellä kerrotun kaltaisessa uhkailussa on kyse yksiselitteisen lainvastaisesta toiminnasta. Rikoslain 47 luvun 3 §:n mukaan työsyrjintää on muun muassa se, jos työntekijä asetetaan epäedulliseen asemaan ilman painavia ja hyväksyttäviä syitä esimerkiksi ammattiliitossa tapahtuvan toiminnan vuoksi.

Rikoslain 47 luvun 5 §:n mukaan työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamiseen syyllistyy työnantaja tai tämän edustaja taikka työntekijä, joka estää sen, että työntekijä perustaa luvallisen ammatillisen tai poliittisen yhdistyksen tai käyttää oikeuttaan liittyä tai kuulua sellaiseen tai toimia siinä. Näihin rikoksiin syyllistynyt voidaan rikoslain mukaan tuomita 6 kuukauden vankeustuomioon tai sakkoon.

JHL ry ja Jyty ry eivät hyväksy edellä kerrotun tapaista työnantajien taholta tulevaa laitonta ja epäasiallista käyttäytymistä jäseniämme kohtaan. Edellytämme tämän kaltaisen toiminnan välitöntä ja täydellistä lopettamista. Muussa tapauksessa tulemme tekemään asiassa tutkintapyynnön Oulun poliisilaitokselle asianomaisista työnantajan edustajista ja saattamaan heidät rikosoikeudellisen tutkinnan kohteeksi. 

Helsingissä 29.päivänä syyskuuta 2020

Keijo Karhumaa
Johdon neuvonantaja, VT  
JHL ry
Marja Lounasmaa
Edunvalvontajohtaja, VT
Jyty ry