Jyty neuvotteli Partiotyönantajia koskevasta työehtosopimuksesta

Partiotyönantajia koskevasta työehtosopimuksesta neuvoteltiin 13.1.2023. Neuvottelussa todettiin, että Palta ry:llä ei ole valmiutta neuvotella vuoden 2023 palkankorotuksista tai sopimuskaudesta, koska vientialojen päänavausta ei ole syntynyt.

Neuvottelut koskivat koko sopimusta. Sopijaosapuolet esittivät tekstitavoitteensa koskien mm. perhevapaauudistusta. Seuraava neuvottelu on 20.1.2023, jossa jatketaan neuvottelutavoitteista.

Ammattiliitto Jyty neuvottelee tämän työehtosopimuksen työnantajapuolta edustavan Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: