Jyty mukana Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanjassa

Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanja esittelee oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet, jotka on laadittu yhteistyössä ay-liikkeen, ihmisoikeus-, ympäristö-, kehitys- ja sosiaalialan järjestöjen, kirkon sekä maataloustuottajien kanssa. Periaatteet on allekirjoittanut yli 60 suomalaista järjestöä. Ammattiliitto Jyty on mukana tukemassa ekologisen siirtymän periaatteita.

– Me Ammattiliitto Jytyssä haluamme, että myös tulevilla sukupolvilla on elinkelpoinen planeetta. Siksi olemme sitoutuneet oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteisiin. Ketään ei jätetä, mutta tulevaisuus on rakennettava kestävällä tavalla, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima korostaa.

Kasvihuonekaasujen aiheuttama ilmaston lämpeneminen ja sen mukanaan tuomat lisääntynyt kuivuus, metsäpalot, vaaralliset myrskyt ja tulvat ovat heikentäneet jo nyt ihmisten elinolosuhteita ja terveyttä. Ihmiskunnan on siirryttävä nopeasti nykyisestä luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilitalouteen perustuvasta yhteiskunnasta kohti planeetan rajoja kunnioittavaa, ekologisesti kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Tätä muutosta kutsutaan ekologiseksi siirtymäksi.

Hallittu ekologinen siirtymä edellyttää oikeudenmukaisuuden huomioimista. Oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet on esitelty kampanjan nettisivuilla osoitteessa https://oikeudenmukainensiirtyma.fi/.

Kaikki ovat tervetulleita mukaan kampanjaan. Sosiaalisessa mediassa ilmasto- ja luontokatotoimien oikeudenmukaisuudesta voi keskustella tunnisteella #OikeudenmukainenSiirtyma.

Kampanja kannustaa kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan periaatteisiin sekä kertomaan, miten he aikovat valituksi tullessaan varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän. Kampanjan koordinoinnista vastaa yritysvastuujärjestö Finnwatch.